top of page
tohum.jpg
Uzmanlıklarımız
DANIŞMANLIK VE PROJELENDİRME HİZMETLERİ

Proje kapsam analizi ve projelendirme danışmanlığı: “Yeni Nesil OSB ve TGB Projesi” kapsamında yol haritasının yapılandırılması için firma ihtiyaç analizinin belirlenmesi, altyapının planlanması, belirlenen hedefler ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelerin, ihale dokümanlarının ve taslak bütçenin hazırlanarak  ihaleye çıkılmasına hazır hale getirilmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Uygulama ve süreç danışmanlığı: Projelerin sahaya uygulanması ve/veya eski sistemlerle entegrasyonu aşamasında mesleki kontrollük hizmeti verilmesi. Altyapıların tamamlanmasından sonra verilecek hizmetlerin ve süreçlerinin belirlenmesi, dokümantasyonun tamamlanması ve gelecek planlarının hazırlanması.

 

İşletme ve bakım danışmanlığı: Kurulan sistemin sürdürülebilir halde tutulması ve tüm sistemlerin uygulama aşamasındaki yönetim ve işletimi için hizmet verilmesi.

 

ALTYAPI KURULUM, ENTEGRASYON VE İŞLETİM HİZMETLERİ

Fiber Optik Altyapı Tasarım, Kurulum ve İşletim Hizmetleri: Ağ tasarımından kurulumuna, bölgesel çözümlerden proje bazında tümleşik çözümlere kadar geniş bir alanda hizmet verirken, uluslararası standartlarda çözüm sunmak önceliğimizdir. Günümüzde mesafeden doğabilecek kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve yüksek bant genişliği hızlı haberleşme altyapısı kurmak amacıyla fiber optik altyapılar kullanılmaktadır. 

 

Profesyonel ekiplerimiz ile güncel teknolojileri kullanarak, OSB ve TGB içinde fiber optik altyapı projelerinin hazırlanması, işletme türü ve senaryolara göre topolojinin çizilmesi, üst yapının ön tasarımının yapılması, binalar arası ve katlar arası bağlantıların yapılması, Telekomünikasyon ve Veri Merkezi hizmetlerinin bu altyapı üzerinden sağlanmasının kurgulanması konularında kurumlara özel projeler üretilmektedir.

 

Haberleşme Hizmetleri Planlama, Kurulum ve Yönetim Hizmetleri: Bütünleşik İletişim ve Telekomünikasyon servisleri için servis sağlayıcılarından temin edilen internet ve ses altyapısı, yedekli pasif ve aktif omurga şebekesi üzerinden, bölgesel dağıtımı yapılarak sanayiciye ve girişimciye en uygun maliyette sunulmaktadır. Buna göre yapının dizayn, kurulum ve entegrasyonunun yapılması, verilecek hizmet kalemlerinin planlanması, tüm teknik alt yapının ve projelerinin oluşturulması, kurulum ve işletmenlik desteğinin sağlanması konularında kurumlara özel çözümler üretilmektedir.

Veri Merkezi Tasarım, Uygulama ve Yönetim Hizmetleri: OSB ve TGB ’lerinde tüm Telekomünikasyon ve veri merkezi hizmetlerinin tek merkezden verilmesi amacıyla Dijitohum olarak Veri Merkezi altyapılarının tasarlanması, projelendirilmesi ve kurulması yönünde çözümler sağlamaktayız. Firmaların tüm önemli faaliyetlerinin ve verilerinin barındırıldığı veri merkezleri, proje anından itibaren dikkatle hesaplanarak inşa edilmesi gereken özel alanlardır. Doğal afetler, zemin sağlamlığı, enerji ve fiber altyapı, konum, iklimlendirme ve güvenlik kriterleri göz önüne alınarak UPTIME/TIER, BICSI, TIA gibi standartlara bağlı kalarak veri merkezi çalışmalarımızı uyguluyoruz.

YAZILIM HİZMETLERİ

Otomasyon ve Orkestrasyon Çözümü: Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgelerindeki katılımcı firmaların Telekomünikasyon ve veri merkezi ihtiyaçları merkezi yapıda kurgulanacak ve otomasyon yazılımımız ile yönetilecektir. Teknoloji altyapısının yönetimini basitleştirmek, birbirinden bağımsız çalışan sistemler arasında anlamlı bir veri havuzu çıkarmak ve bu amaçla bu sistemlerin entegrasyonları sağlanacaktır.

bottom of page